Artiesten begeleiding & Management

De persoonlijke manager – ook wel manager – is diegene die zich bekommert om alle carrière-aspecten van het artiestenbestaan. Hij bekommert zich om de dagelijkse begeleiding van de artiest. Zeer vaak neemt hij de functies over die in principe gereserveerd zijn voor het boekingskantoor of artiestenmanagement. Dat wil zeggen hij onderhoudt contacten (bijvoorbeeld met de media) en onderhandelt namens de artiest met bijvoorbeeld platenmaatschappij, muziekuitgeverij, boekingskantoor en/of evenementenorganisator. Door een manager aan te stellen scheidt de betrokkene in zijn persoon de artiest van de kostwinner en kan hij zich tenvolle concentreren op de artistieke creatie. Wij bieden de mogelijkheid om muzikanten gericht te adviseren en te begeleiden inzake doelstelling, repertoire keuze, podiumpresentatie en kleding. Wij werken verder samen met diverse organisaties waar wij bij wederzijdse interesse de artiest de mogelijkheid kunnen bieden zijn of haar product voor te kunnen stellen aan het publiek. Voor meer info; info@falcon-events.nl of via contactformulier onder de knop.

Contact